• Obiady listopad

     • ZMIANA ADRESU EMAIL !!!!!!

      OD 1.11.2021 ODPISY NALEŻY ZGŁASZAĆ NA ADRES:

      Justyna.Rowkin@wroclawskaedukacja.pl 

      Email sp5obiady@.wp.pl będzie działać do 30.11.2021 powyżej tego terminu odpisy zgłaszane na stary email nie będą uznawane.

       

      OBIADY – LISTOPAD 2021

       

      Koszt obiadów w miesiącu LISTOPAD wynosi 160,00 zł

      (20 dni razy 8,00 zł. stawka).

      Wpłaty przyjmowane są wyłącznie na konto szkoły

      do dnia 10.11.2021.

      Wpłata po terminie wiąże się z naliczeniem ustawowych

      odsetek.

       

      Płatności dokonuje się przelewem na rachunek bankowy

      Szkoły Podstawowej nr 5:

      PKO BP 25 1020 5226 0000 6502 0581 6279

      Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc.

       

      ODPIS na dany dzień zgłaszamy:

      - telefonicznie 71 798 67 03 wew. 113 w godz. 7:30 – 8:30

      - lub e-mailem Justyna.Rowkin@wroclawskaedukacja.pl /LIBRUS.

      (wyjaśnienie: nieobecność dziecka w szkole nie jest równoznaczne

      z odpisem obiadu.)

       

       

       

      UWAGA

      W przypadku niezgłoszonej nieobecności dziecka w szkole

      nie ma możliwości odbioru posiłku na wynos.

     • Obiady – wrzesień 2021

     • OBIADY – WRZESIEŃ 2021

      Dożywianie zaczyna się od 6 września

       

      Koszt obiadów w miesiącu WRZESIEŃ wynosi 152,00 zł

      (19 dni razy 8,00 zł. stawka).

      Wpłaty przyjmowane są wyłącznie na konto szkoły

      do dnia 10.09.2021.

      Wpłata po terminie wiąże się z naliczeniem ustawowych

      odsetek.

       

      Płatności dokonuje się przelewem na rachunek bankowy

      Szkoły Podstawowej nr 5:

      PKO BP 25 1020 5226 0000 6502 0581 6279

      Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc.

       

      ODPIS na dany dzień zgłaszamy:

      - telefonicznie 71 798 67 03 wew. 113 w godz. 7:30 – 8:30

      - lub e-mailem sp5obiady@wp.pl /LIBRUS.

      (wyjaśnienie: nieobecność dziecka w szkole nie jest równoznaczne

      z odpisem obiadu.)

       

      UWAGA

      W przypadku nieobecności dziecka w szkole

      nie ma możliwości odbioru posiłku

      na wynos.