• Zawieszenie działalności stacjonarnej szkoły

     • Od 22 marca do 11 kwietnia naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych w całym kraju.

      Szkoła podstawowa będzie prowadzić naukę zdalną na terenie placówki oraz działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej. Rodzice dziecka, którzy chcą skorzystać z ww. opieki, składają wniosek do dyrektora szkoły.

     • Rekrutacja 2021/2022

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Opiekunowie,

      jeśli wasze dziecko jest kandydatem do przedszkola, klasy I Szkoły Podstawowej lub Szkoły Ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022 możecie skorzystać z możliwości złożenia wniosku rekrutacyjnego w formie elektronicznej z podpisem zaufanym. W dobie pandemii nie ma konieczności, aby udawali się Państwo osobiście z wydrukowanym wnioskiem rekrutacyjnym do przedszkola lub szkoły. Wszystko będzie można załatwić nie ruszając się sprzed ekranu domowego komputera. Podczas rekrutacji do placówek oświatowych znajdujących się w ofercie na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl w 2021 roku wprowadzono możliwość podpisu wniosku profilem zaufanym. Aby skorzystać z podpisu zaufanego, trzeba załączyć w systemie dokumenty potwierdzające spełnienie określonych kryteriów. O tym, jakie pliki należy dołączyć, poinformuje system elektronicznej rekrutacji. UM Wrocławia rekomenduje składanie wniosków drogą elektroniczną.Jeśli nie jesteście posiadaczem profilu zaufanego - możecie dowiedzieć się jak go założyć pod adresem l.wroclaw.pl/profil-zaufany

      Szczegóły dot. rekrutacji znajdą Państwo na stronie www.wroclaw.pl/portal/rekrutacja-szkoly-i-przedszkola-wroclaw

     • Dzień Otwarty

     • W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, niestety nie możemy tradycyjnie spotkać się z Państwem na Drzwiach Otwartych w naszej szkole. Najważniejsze informacje dotyczące oferty edukacyjnej szkoły oraz rekrutacji na rok 2021/2022 będziemy przekazywać poprzez szkolną stronę internetową i facebookową. Zachęcamy do odwiedzin!

      Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego