• Organizacja nauki od 1 lutego

     • Od 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.Klasy I-III realizują naukę stacjonarnie w obowiązującym reżimie sanitarnym. Klasy IV-VIII realizują naukę zdalnie.

     • Organizacja nauki w szkole po feriach

     • Od poniedziałku 18.01 uczniowie klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Stacjonarne funkcjonowanie szkół w zakresie klas IV-VIII zostaje ograniczone do 31.01 i będzie realizowane zdalnie zgodnie z obowiązującymi zasadami. W dzienniku Librus została umieszczona informacja dotycząca organizacji nauki dla klas I-III.