• Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia.

     • Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do dnia 3 stycznia 2021 roku.

      Szkoła podstawowa będzie prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej. Rodzice dziecka, którzy chcą skorzystać z ww. opieki, składają wniosek do dyrektora szkoły.

      Zmiany w kalendarzu roku szkolnego w związku z zakomunikowanym przez rząd nowym terminem ferii zimowych dla szkół zostaną umieszczone na stronie internetowej placówki.

     • Aktywność fizyczna dzieci w czasie pandemii

     • Wspólnie  zastanówmy się jak najlepiej zadbać o zdrowie i kondycję dzieci w czasie pandemii!

      Nasza szkoła bierze udział w zbieraniu danych na temat aktywności fizycznej uczniów w trakcie pandemii COVID-19. Zebrane informacje pozwolą na lepsze planowanie działań w tym obszarze, w tym propozycji do nowego dolnośląskiego programu aktywizującego SPORT – LUBIĘ TO. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. W imieniu dzieci klas I-III ankietę wypełniają rodzice/ opiekunowie prawni. W klasach IV-VIII prosimy, żeby ankietę wypełnili rodzice/opiekunowie prawni i dzieci.

       

      Link: https://www.webankieta.pl/ankieta/575532/badanie-aktywnosci-fizycznej-dzieci-i-ich-rodzicowopiekunow.html

       

      Badania prowadzi Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląskwraz z Fundacją V4SPORT we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

       

      Prosimy o możliwie najszybsze wypełnienie ankiet. Ostateczny termin upływa w dn. 12.12.2020 r.

       

      List SPORT LUBIĘ TO!

     • PACZKA DLA LWOWIAKA

     • Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowska Fundacja im. św. Jadwigi, Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Region Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność", Straż Miejska Wrocławia, Urząd Miejski Wrocławia, 1KS Ślęza Wrocław zapraszają do udziału w akcji  "PACZKA DLA LWOWIAKA"

     • Informacja

     • Do dnia 29 listopada zostaje przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych. Uczniowie klas 1-3 przechodzą na naukę zdalną. Szczegóły i informacje dotyczące zmiany organizacyjnej pracy szkoły zostały umieszczone w dzienniku elektronicznym.