• PEDAGOG I PSYCHOLOG

     • Pedagog i psycholog informują, że pracują zgodnie z obowiązującym grafikiem (dostępnym w zakładce „Pedagog i psycholog”). Można się z nami kontaktować telefonicznie (71 798 67 03, wewn. 115), poprzez dziennik Librus i platformę Teams, a jeśli istnieje taka potrzeba również osobiście (po uprzednim ustaleniu terminu). Zapraszamy w sytuacjach trudnych, których może być więcej ze względu na sytuację w kraju i na świecie.

      Żaneta Tokarczyk

      Iwona Skobejko - Piwowar

     • Informacja

     • W związku z decyzją MEN do dnia 8 listopada zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej . Szczegóły dotyczące zmiany organizacyjnej pracy szkoły będą przekazywane za pośrednictwem e-dziennika.