• Zawieszenie działalności stacjonarnej szkoły

     • Od 22 marca do 11 kwietnia naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych w całym kraju.

      Szkoła podstawowa będzie prowadzić naukę zdalną na terenie placówki oraz działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej. Rodzice dziecka, którzy chcą skorzystać z ww. opieki, składają wniosek do dyrektora szkoły.

     • Rekrutacja 2021/2022

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Opiekunowie,

      jeśli wasze dziecko jest kandydatem do przedszkola, klasy I Szkoły Podstawowej lub Szkoły Ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022 możecie skorzystać z możliwości złożenia wniosku rekrutacyjnego w formie elektronicznej z podpisem zaufanym. W dobie pandemii nie ma konieczności, aby udawali się Państwo osobiście z wydrukowanym wnioskiem rekrutacyjnym do przedszkola lub szkoły. Wszystko będzie można załatwić nie ruszając się sprzed ekranu domowego komputera. Podczas rekrutacji do placówek oświatowych znajdujących się w ofercie na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl w 2021 roku wprowadzono możliwość podpisu wniosku profilem zaufanym. Aby skorzystać z podpisu zaufanego, trzeba załączyć w systemie dokumenty potwierdzające spełnienie określonych kryteriów. O tym, jakie pliki należy dołączyć, poinformuje system elektronicznej rekrutacji. UM Wrocławia rekomenduje składanie wniosków drogą elektroniczną.Jeśli nie jesteście posiadaczem profilu zaufanego - możecie dowiedzieć się jak go założyć pod adresem l.wroclaw.pl/profil-zaufany

      Szczegóły dot. rekrutacji znajdą Państwo na stronie www.wroclaw.pl/portal/rekrutacja-szkoly-i-przedszkola-wroclaw

     • Dzień Otwarty

     • W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, niestety nie możemy tradycyjnie spotkać się z Państwem na Drzwiach Otwartych w naszej szkole. Najważniejsze informacje dotyczące oferty edukacyjnej szkoły oraz rekrutacji na rok 2021/2022 będziemy przekazywać poprzez szkolną stronę internetową i facebookową. Zachęcamy do odwiedzin!

      Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego

     • Organizacja nauki od 15 lutego

     • Od 15 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.Klasy I-III realizują naukę stacjonarnie w obowiązującym reżimie sanitarnym. Klasy IV-VIII realizują naukę zdalnie.

       

     • Organizacja nauki od 1 lutego

     • Od 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.Klasy I-III realizują naukę stacjonarnie w obowiązującym reżimie sanitarnym. Klasy IV-VIII realizują naukę zdalnie.

     • Organizacja nauki w szkole po feriach

     • Od poniedziałku 18.01 uczniowie klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Stacjonarne funkcjonowanie szkół w zakresie klas IV-VIII zostaje ograniczone do 31.01 i będzie realizowane zdalnie zgodnie z obowiązującymi zasadami. W dzienniku Librus została umieszczona informacja dotycząca organizacji nauki dla klas I-III.

     • Życzenia

     • Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo

      Z okazji zbliżających się świąt oraz nowego roku pragniemy złożyć Wam życzenia.

      Życzymy spokojnych świąt Bożego Narodzenia spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym nowym roku.

       

      Wszystkiego najlepszego!

       

     • Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia.

     • Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do dnia 3 stycznia 2021 roku.

      Szkoła podstawowa będzie prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej. Rodzice dziecka, którzy chcą skorzystać z ww. opieki, składają wniosek do dyrektora szkoły.

      Zmiany w kalendarzu roku szkolnego w związku z zakomunikowanym przez rząd nowym terminem ferii zimowych dla szkół zostaną umieszczone na stronie internetowej placówki.

     • Aktywność fizyczna dzieci w czasie pandemii

     • Wspólnie  zastanówmy się jak najlepiej zadbać o zdrowie i kondycję dzieci w czasie pandemii!

      Nasza szkoła bierze udział w zbieraniu danych na temat aktywności fizycznej uczniów w trakcie pandemii COVID-19. Zebrane informacje pozwolą na lepsze planowanie działań w tym obszarze, w tym propozycji do nowego dolnośląskiego programu aktywizującego SPORT – LUBIĘ TO. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. W imieniu dzieci klas I-III ankietę wypełniają rodzice/ opiekunowie prawni. W klasach IV-VIII prosimy, żeby ankietę wypełnili rodzice/opiekunowie prawni i dzieci.

       

      Link: https://www.webankieta.pl/ankieta/575532/badanie-aktywnosci-fizycznej-dzieci-i-ich-rodzicowopiekunow.html

       

      Badania prowadzi Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląskwraz z Fundacją V4SPORT we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

       

      Prosimy o możliwie najszybsze wypełnienie ankiet. Ostateczny termin upływa w dn. 12.12.2020 r.

       

      List SPORT LUBIĘ TO!

     • PACZKA DLA LWOWIAKA

     • Dortmundzko-Wrocławsko-Lwowska Fundacja im. św. Jadwigi, Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Region Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność", Straż Miejska Wrocławia, Urząd Miejski Wrocławia, 1KS Ślęza Wrocław zapraszają do udziału w akcji  "PACZKA DLA LWOWIAKA"

     • Informacja

     • Do dnia 29 listopada zostaje przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych. Uczniowie klas 1-3 przechodzą na naukę zdalną. Szczegóły i informacje dotyczące zmiany organizacyjnej pracy szkoły zostały umieszczone w dzienniku elektronicznym.

     • PEDAGOG I PSYCHOLOG

     • Pedagog i psycholog informują, że pracują zgodnie z obowiązującym grafikiem (dostępnym w zakładce „Pedagog i psycholog”). Można się z nami kontaktować telefonicznie (71 798 67 03, wewn. 115), poprzez dziennik Librus i platformę Teams, a jeśli istnieje taka potrzeba również osobiście (po uprzednim ustaleniu terminu). Zapraszamy w sytuacjach trudnych, których może być więcej ze względu na sytuację w kraju i na świecie.

      Żaneta Tokarczyk

      Iwona Skobejko - Piwowar