•  

          
        
          
        
          
          
          
          
          
          
          
          

      

     zDolny Ślązak w latach 2001 – 2018

     Przedmiot Liczba finalistów Liczba laureatów
     język polski            17           9
     historia            11         13
     język niemiecki              3           3
     język angielski              6           4
     biologia              8           7
     matematyka            32         25
     fizyka            19         24
     chemia            17           3
     geografia            10           3
     wos             –           2
     Razem:         182         150
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Poniedziałek 25.01.2021
  • Biuletyn informacji publicznej