• Wspieranie uzdolnień

    •  

      

     Motto programu:

      Wszystkie dzieci, zarówno utalentowane, błyskotliwe, jak i przeciętne czy mało zdolne, zasługują na danie im szansy, by wiodły szczęśliwe i satysfakcjonujące życie.                                                                                                                                        

        Michael Philips

      

     1. PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ - zobacz

      

     Program Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień “Każdy uczeń w centrum uwagi” realizowany jest od roku szkolnego 2008/09. Objęci są nim wszyscy uczniowie naszej szkoły. Program opiera się na założeniu, że wszyscy mają wrodzoną potrzebę aktywności i działania. Przy pomocy tego programu pomagamy uczniom odkryć ich zdolności i umiejętności, rozwinąć i ukierunkować zainteresowania, a co najważniejsze, umożliwiamy uczniom osiągnięcie sukcesu na miarę każdego z nich. Poprzez realizowanie pasji przygotowujemy naszych wychowanków do dalszego kształcenia i sprostania wyzwaniom życia we współczesnym świecie, a przede wszystkim dajemy im poczucie własnej wartości i satysfakcję płynącą z bycia kimś wyjątkowym.

      

     STATUT.pdf

  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Piątek 27.01.2023
  • Kalendarz

    brak danych
  • Biuletyn informacji publicznej