• Skład:

    Przewodniczący RR – Grzegorz Jednaki 5a 
    grzegorzjednaki@gmail.com tel. 666 456 041
     
    Zastępca przewodniczącego RR – Katarzyna Cugier (klasa 1A)
     
    Zastępca przewodniczącego RR – Anna Jadwiszczak (klasa 8A)
     
    Skarbnik RR –  Joanna Pawłowska (klasa 5A)
     
    Sekretarz RR – Bernard Lewandwowski (klasa 2A)
     

    Rachunek bankowy Rady Rodziców:
    Bank Pekao S.A. I Oddział Wrocław
    nr rachunku: 76 1240 1994 1111 0010 0161 8629
    Przekazując środki proszę podać klasę, do której chodzi uczeń oraz na co wpłata jest przekazywana.

    Na rachunku gromadzone są środki z tytułu wpłat na:

    • szkolny fundusz Rady Rodziców,
    • szafki socjalne dla uczniów.

    Wpłaty na fundusz rady rodziców przeznaczone są m.in. na:

    • dofinansowywanie wycieczek szkolnych, wyjazdów reprezentacji szkoły, obozów, konkursów,
    • zakup nagród i dyplomów,
    • zakup pomocy dydaktycznych,
    • dofinansowanie imprez szkolnych,
    • wsparcie finansowe dla Samorządu Uczniowskiego,
    • inne, potrzebne na realizację działań zgodnych ze statutem szkoły.
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Czwartek 21.10.2021
  • Biuletyn informacji publicznej