• Skład:

    Przewodniczący RR – Grzegorz Jednaki ( klasa 5a )
    grzegorzjednaki@gmail.com tel. 666 456 041
     
    Zastępca przewodniczącego RR – Katarzyna Cugier(klasa 3a)
     
    Zastępca przewodniczącego RR – Katarzyna Grzybek(klasa 2a)
     
    Skarbnik RR –  Joanna Pawłowska (klasa 7a)
     
    Sekretarz RR – Aneta Ziomek-Lange (klasa 5a)
     

    Rachunek bankowy Rady Rodziców:
    Bank Pekao S.A. I Oddział Wrocław
    nr rachunku: 76 1240 1994 1111 0010 0161 8629
    Przekazując środki proszę podać klasę, do której chodzi uczeń oraz na co wpłata jest przekazywana.

    Na rachunku gromadzone są środki z tytułu wpłat na:

    • szkolny fundusz Rady Rodziców,
    • szafki socjalne dla uczniów.

    Wpłaty na fundusz rady rodziców przeznaczone są m.in. na:

    • dofinansowywanie wycieczek szkolnych, wyjazdów reprezentacji szkoły, obozów, konkursów,
    • zakup nagród i dyplomów,
    • zakup pomocy dydaktycznych,
    • dofinansowanie imprez szkolnych,
    • wsparcie finansowe dla Samorządu Uczniowskiego,
    • inne, potrzebne na realizację działań zgodnych ze statutem szkoły.
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Piątek 27.01.2023
  • Kalendarz

    brak danych
  • Biuletyn informacji publicznej