• Pedagog/psycholog szkolny organizuje w szkole pomoc pedagogiczną i psychologiczną dla uczniów, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia poprzez współdziałanie z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami lub opiekunami prawnymi, pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.

     • Pomaga w rozwiązywaniu problemów/trudności wychowawczych dotyczących całych klas.
     • Pomaga w integrowaniu społeczności klasowych, zwłaszcza klas pierwszych lub indywidualnej adaptacji ucznia do nowego środowiska szkolnego.
     • Pomaga wychowawcom i nauczycielom w rozpoznawaniu, analizowaniu i przezwyciężaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych.
     • Pomaga uczniom zdolnym/utalentowanym mającym problemy w sferze emocjonalnej i społecznej.

      

     pedagog – p.Żaneta Tokarczyk

     poniedziałek

     wtorek

     środa

     czwartek

     piątek

          8.15 – 14.45    8:15 – 10:15    9.00 – 12.00     8.45 – 17.15     9.30 – 11:30

     psycholog – p.Iwona Skobejko-Piwowar

     poniedziałek

     wtorek

     środa

     czwartek

     piątek

            9.30 – 15.00       9.30 – 15:00

      

      psycholog – p.Dawid Zieliński

     poniedziałek

     wtorek

     środa

     czwartek

     piątek

       11.00 – 16.00      8.00 – 11.00        8.00 – 11.00