• Zebrania z rodzicami

   09.09.2021 (czwartek)

   Święto Edukacji Narodowej (pasowanie na pierwszoklasistę, dzień wolny od zajęć dydaktycznych - uczniowie mają zajęcia opiekuńczo wychowawcze)

   14.10.2021 (czwartek)

   Diagnozy klas 7

   Październik 2021

   Konsultacje dla rodziców

   21.10.2021 (czwartek)

   Apel z okazji Święta Niepodległości

   10.11.2021 (środa)

   Diagnozy klas 4

   17-18. 11.2021

   Próbne egzaminy ósmoklasisty

   16-18.11.2021

   Zebrania z rodzicami i konsultacje (poinformowanie o zagrożeniach ocenami ndst), Wieczór kolęd

   16.12.2021 (czwartek)

   Zimowa przerwa świąteczna

   23.12.2021 – 31.12.2021

   Ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr

   20.01.2022 (czwartek)

   Ferie zimowe

   31.01.2022 – 11.02.2022

   Konsultacje dla rodziców oraz zebrania z rodzicami uczniów kl. 8

   31.03.2022 (czwartek)

   Drzwi Otwarte Szkoły (odrabianie dnia 17.06 – piątek po święcie Bożego Ciała)

   05.03.2022 (sobota)

   Wiosenna przerwa świąteczna

   14.04.2022– 19.04.2022

   Egzamin ósmoklasisty

   24-26 maja 2022

   Diagnozy klas 3

   18-19 maja 2022

   Zebrania z rodzicami i konsultacje (inf. o zagrożeniach ocenami ndst)

   05.05.2022 (czwartek)

   Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych i końcowych

   09.06.2022 (czwartek)

   Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

   24.06.2022 (piątek)

    

   Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   (dni z opieką świetlicową)

    

   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (opieka świetlicowa)

   12.11.2021 (piątek)

   Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (opieka świetlicowa)

   02.05.2022 (poniedziałek)

   Egzamin ósmoklasisty (nauczyciele pracują w komisjach, wychowawcy świetlicy organizują opiekę świetlicową)

   24-26.05.2022

   Drzwi Otwarte Szkoły – 05.03.2022 (sobota)

   17.06.2022 (piątek)

    

  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Piątek 27.01.2023
  • Kalendarz

    brak danych
  • Biuletyn informacji publicznej