• Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

   01.09.2020

   Zebrania z rodzicami

   wrzesień 2020

   Święto Edukacji Narodowej (Uroczystość pasowania na pierwszoklasistę. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – uczniowie mają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze).

   14.10.2020

   Informacje o proponowanych ocenach oraz zagrożeniach ocenami niedostatecznymi  na I semestr – wysłane Librusem

   14.12.2020

   Zimowa przerwa świąteczna

   23.12.2020 – 31.12.2020

   Ferie zimowe

   04.01-

   17.01.2021

   Ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr

   21.01.2021


   Rada klasyfikacyjna

   28.01.2021

   Drzwi Otwarte Szkoły (odrabianie 4 czerwca – piątku po święcie Bożego Ciała)

   06.03.2021

   Wiosenna przerwa świąteczna

   01.04.2021 – 06.04.2021

   Egzamin ósmoklasisty

   25,26,27.

   05.2021

   Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku – wysłane Librusem

   13.05.2021

   Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych

   10.06.2021

   Rada klasyfikacyjna

   17.06.2021

      

   Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

   25.06.2021

    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Czwartek 21.10.2021
  • Biuletyn informacji publicznej