• Obiady – STYCZEŃ 2021 dla klas I-III

     W związku z powrotem od dnia 18.01.2021 uczniów klas I-III
     na zajęcia stacjonarne do szkół zostaje uruchomiona stołówka szkolna.
     Dzieci zapisane na obiady zostaną automatycznie wprowadzone
     na listę obiadową.
     Jeżeli chcieliby Państwo wypisać dziecko z obiadów to proszę
     o zgłoszenie rezygnacji e-mailem sp5obiady@wp.pl / Librus.
     Natomiast odpis na dany dzień zgłaszamy:
     - telefonicznie 71 798 67 03 wew. 113 w godz. 7:15 – 8:30
     - lub e-mailem sp5obiady@wp.pl /LIBRUS.
     (wyjaśnienie: nieobecność dziecka w szkole nie jest równoznaczne z odpisem obiadu.)
     Koszt obiadów w styczniu wynosi 70,00 zł (10 dni po 7,00zł).
     Wpłaty przyjmowane są wyłącznie na konto szkoły
     do dnia 28.01.2021
     Płatności dokonuje się przelewem na rachunek bankowy
     Szkoły Podstawowej nr 5:

     PKO BP 25 1020 5226 0000 6502 0581 6279
     Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc.

     Uwaga!
     W przypadku braku wpłaty dziecko może nie otrzymać posiłku. Brak wpłaty nie
     jest traktowane jako rezygnacja. Wznowienie nastąpi po otrzymaniu przelewu i
      

     Jadlospis Styczen_2021

      

     Informacje dot. obiadów

      Karta zapisu ucznia na obiady w roku szkolnym 2020-2021

      

      

      

      

      

      

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Godziny dzwonków

   Poniedziałek 25.01.2021
  • Librus Synergia