• Informacje dot. obiadów

      Karta zapisu ucznia na obiady w roku szkolnym 2020-2021

      

     Obiady – Wrzesień 2020

     Dożywianie zaczyna się od 7 września

     Koszt obiadów za wrzesień wynosi 126 zł (18 dni po 7 zł)

     Wpłaty przyjmowane są od 01.09.2020 do 10.09.2020 wyłącznie na konto szkoły.

     Płatności  dokonuje się przelewem na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 5:

     PKO BP 25 1020 5226 0000 6502 0581 6279

     W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę, za miesiąc.

     Uwaga!

     W przypadku braku wpłaty do 10wrześniadziecko może nie otrzymać posiłku. Brak wpłaty nie jest traktowane jako rezygnacja.Wznowienie nastąpi po otrzymaniu przelewu i zaksięgowaniu na koncie szkoły.
      

     Rezygnację można składać pisemnie u intendenta obiadowego lub mailem na sp5obiady@wp.pl

     Odpisy za obiady można zgłaszać na mail sp5obiady@wp.pl, lub telefonicznie
     71 798 67 03 wew. 113 w godzinach 7:30 – 8:30

      

     Jadłospis_07-11.09.2020

     Jadłospis_14-18.09.2020

     Jadłospis_21-25.09.2020

     Jadłospis_28.09-02.10.2020

      

      

      

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Godziny dzwonków

   Środa 23.09.2020
  • Librus Synergia