• Obiady – MAJ 2021 dla klas I-III

     Koszt obiadów w miesiącu maju wynosi140,00 zł (20 dni po 7,00zł).                         

     Informacja o wysokości opłaty za obiady za m-c maj 2021r.  po odliczeniu nieobecności za miesiąc marzec 2021 zostanie wysłana e-mailemdnia 04.05.2021 (wyjaśnienie: jeżeli przy kwocie do zapłaty jest minus (np.-50,00 zł.)to dziecko ma nadpłatę, natomiast jeżeli przy kwocie jest plus (np.50,00zł)to znaczy, że taką kwotę należy wpłacić za obiady.

     Wpłaty przyjmowane są wyłącznie na konto szkoły do dnia 15.05.2021.Płatności dokonuje się przelewem na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 5:

     PKO BP 25 1020 5226 0000 6502 0581 6279

     Tytuł przelewu:imię i nazwiskodziecka, klasę i miesiąc.

     Jeżeli chcieliby Państwo wypisać dziecko z obiadów to proszę o zgłoszenie rezygnacji e-mailem sp5obiady@wp.pl  lub przesłać  informację na Librusa.

     Natomiast odpis na dany dzień zgłaszamy:

     - telefonicznie 71 798 67 03 wew. 113 w godz. 7:15 – 8:30

     - lub e-mailem sp5obiady@wp.pl /LIBRUS.

     (wyjaśnienie: nieobecność dziecka w szkole nie jest równoznaczne z odpisem obiadu.)

     UWAGA

     W przypadku nieobecności dziecka w szkole nie ma możliwości odbioru posiłku

      na wynos.

      

      

     Jadlospisy Maj 2021

      

      

     Informacje dot. obiadów

      Karta zapisu ucznia na obiady w roku szkolnym 2020-2021

      

      

      

      

      

      

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Godziny dzwonków

   Środa 12.05.2021
  • Librus Synergia