•  

     OBIADY – WRZESIEŃ 2022

      

     Koszt obiadów w miesiącu WRZEŚNIU wynosi

     220,00 ZŁ(20 dni razy 11,00 zł stawka)

      

     Wpłaty przyjmowane są wyłącznie na konto szkoły

     do dnia 10.09.2022.

     Wpłata po terminie wiąże się z naliczeniem ustawowych

     odsetek.

      

     Płatności dokonuje się przelewem na rachunek bankowy

     Szkoły Podstawowej nr 5:

     PKO BP 25 1020 5226 0000 6502 0581 6279

     Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc.

      

     ODPIS na dany dzień zgłaszamy:

     - telefonicznie 71 798 67 03 wew. 113 w godz. 7:30 – 8:30

     - lub e-mailemJustyna.Rowkin@wroclawskaedukacja.pl/LIBRUS.

     (wyjaśnienie: nieobecność dziecka w szkole nie jest równoznaczne

     z odpisem obiadu.)

      

      

      

     UWAGA

     W przypadku niezgłoszonej nieobecności dziecka w szkole

     nie ma możliwości odbioru posiłku

     na wynos.

      


      

     Informacje dot. obiadów

     DEKLARACJA NA OBIADY

      

      

      

      

      

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Godziny dzwonków

   Piątek 27.01.2023
  • Kalendarz

    brak danych
  • Librus Synergia