• ZMIANA ADRESU EMAIL !!!!!!

     OD 1.11.2021 ODPISY NALEŻY ZGŁASZAĆ NA ADRES:

     Justyna.Rowkin@wroclawskaedukacja.pl

     Email sp5obiady@.wp.pl będzie działać do 30.11.2021 powyżej tego terminu odpisy zgłaszane na stary email nie będą uznawane.

      

     OBIADY – STYCZEŃ 2022

     (naliczenie od 10.01-30.01.2022)

      

     31.01.22-11.02.2021 – FERIE ZIMOWE

      

      

     Koszt obiadów w miesiącu STYCZEŃ wynosi 120,00 zł

     (15 dni razy 8,00 zł. stawka).

     Wpłaty przyjmowane są wyłącznie na konto szkoły

     do dnia 10.01.2022.

     Wpłata po terminie wiąże się z naliczeniem ustawowych

     odsetek.

      

     Płatności dokonuje się przelewem na rachunek bankowy

     Szkoły Podstawowej nr 5:

     PKO BP 25 1020 5226 0000 6502 0581 6279

     Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc.

      

     ODPIS na dany dzień zgłaszamy:

     - telefonicznie 71 798 67 03 wew. 113 w godz. 7:30 – 8:30

     - lub e-mailemJustyna.Rowkin@wroclawskaedukacja.pl/LIBRUS.

     (wyjaśnienie: nieobecność dziecka w szkole nie jest równoznaczne

     z odpisem obiadu.)

      

      

      

     UWAGA

     W przypadku niezgłoszonej nieobecności dziecka w szkole

     nie ma możliwości odbioru posiłku

     na wynos.

      

     JADLOSPIS 13.12.2021 - 17.12.2021

      

      

      

     Informacje dot. obiadów

     DEKLARACJA NA OBIADY_2021-2022

      

      

      

      

      

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Godziny dzwonków

   Wtorek 18.01.2022
  • Librus Synergia