• Obiady – Czerwiec 2021

     Koszt obiadów w miesiącu czerwcu wynosi 112,00 zł

     (16 dni razy 7,00 zł. stawka).

     Wysokość opłaty za obiady po odliczeniu nieobecności

     za m-c maj 2021 zostanie wysłana e-mailem.

     Wpłaty przyjmowane są wyłącznie na konto szkoły

     do dnia 15.06.2021.

     Wpłata po terminie wiąże się z naliczeniem ustawowych

     odsetek.

     Płatności dokonuje się przelewem na rachunek bankowy

     Szkoły Podstawowej nr 5:

      

     PKO BP 25 1020 5226 0000 6502 0581 6279

     Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc.

     odpis na dany dzień zgłaszamy:

     - telefonicznie 71 798 67 03 wew. 113 w godz. 7:15 – 8:30

     - lub e-mailem sp5obiady@wp.pl /LIBRUS.

     (wyjaśnienie: nieobecność dziecka w szkole nie jest równoznaczne

     z odpisem obiadu.)

     UWAGA

     W przypadku nieobecności dziecka w szkole

     nie ma możliwości odbioru posiłku

     na wynos.

      

      

     Jadlospisy czerwiec 2021

     Dieta bezmleczna czerwiec 2021

     Dieta wegetarianska czerwiec 2021

      

      

     Informacje dot. obiadów

      Karta zapisu ucznia na obiady w roku szkolnym 2020-2021

      

      

      

      

      

      

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Godziny dzwonków

   Czwartek 05.08.2021
  • Librus Synergia