• Dyrektor szkoły: Jacek Lenart

    Wicedyrektor: Alicja Gazda

    Organ prowadzący szkołę: Gmina Wrocław
    Charakter szkoły: publiczna
    Liczba nauczycieli: 45
    Liczba uczniów: 350

    Dysponujemy:

    • salami gimnastycznymi (małą i dużą)
    • siłownią
    • boiskiem
    • 23 salami lekcyjnymi

    Wydajemy:

    • gazetkę informacyjną  „Hugonotki”
    • gazetkę szkolną  „Pinecha”

    Innowacje:
    • organizacyjno – metodyczna Szkoła Podstawowa nr 5 w „Szkole w mieście”

    Posiadamy certyfikaty:

    • Szkoły Uczącej Się
    • Szkoły Promującej Zdrowie
    • Szkoły Wspierającej Uzdolnienia
    • Szkoły Promującej Turystykę
    • Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo
    • Szkoły Odkrywców Talentów
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Piątek 27.01.2023
  • Kalendarz

    brak danych
  • Biuletyn informacji publicznej